Ընկերության կառուցվածքը

Ընկերության կառուցվածքը

Ողջամիտ կազմակերպչական կառուցվածքը հստակեցնում է ընկերության բոլոր ստորաբաժանումների աշխատանքի և պարտականությունների բաշխումը, արդյունավետորեն իրականացնում է կատարողականի կառավարում և համատեղում է աշխատողների աճը կազմակերպչական նպատակների հետ:

Ընկերության կառուցվածքը